Rättsområden

Swedbergs Advokatbyrå har en bred kompetens och arbetar bl.a. inom nedanstående rättsområden.

Affärsjuridik
Boutredning
Brottmål
Båtjuridik
Fastighetsrätt
Köprätt
Familjerätt
Skadeståndsrätt