Rättsområden

Båtjuridik

Vi hjälper till med avtalsskrivningar hänförliga till båtinnehav såsom köpekontrakt, hyresavtal, samäganderättsavtal m.m. Vi är ofta anlitade i tvister mellan köpare och säljare rörande överlåtelse av båtar. Uppstår problem vid skadereglering genom försäkring innehar vi även kompetens på detta område.

Har Du funderingar på att arbeta kommersiellt med båtar är vi väl förtrogna med såväl svenska regler som de i detta sammanhang vanligt förekommande brittiska relgerna (MGN).

Läs mer om Båtjuridik på www.båtjuridik.se