Medarbetare

Swedbergs Advokatbyrå sysselsätter sex advokater, en paralegal och en sekreterare. Respektive medarbetares kontaktuppgifter och huvudsakliga inriktning framgår nedan.

 

Advokat Bengt Tarre

Direktnummer: 031-17 62 81
Mobil: 0706-96 57 03
E-post: tarre@swedbergs.se


Advokat Fredrik Hagby

Direktnummer: 031-17 62 85
Mobil: 0704-97 15 73
E-post: hagby@swedbergs.se

 

Advokat Ylva Rossing

Direktnummer: 031-17 62 83
Mobil: 0708-68 46 28
E-post: rossing@swedbergs.se

 

Advokat Leena Hakala

Direktnummer: 031-17 62 84
Mobil: 0739-45 02 20
E-post: hakala@swedbergs.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokat Hans Dahlström

Direktnummer: 031-17 62 86
Mobil: 0705-27 77 76
E-post: dahlstrom@swedbergs.se

 

Paralegal Ulrika Silfverskiöld

Växel: 031-17 62 80
E-post: office@swedbergs.se


Sekreterare Gunilla Andersson

Växel: 031-17 62 80
E-post: office@swedbergs.se