Advokat Ylva Rossing


Utbildning

Jur.kand.Lunds Universitet 1982

Arbetslivserfarenhet

Chalmers Tekniska Högskola och Göteobrgs Universitet, Stenungsunds kommun, Advokatfirman Bo Johansson, Utredare mark- och samhällsplanering, Swedbergs Advokatbyrå, Ledamot av advokatsamfundet sedan 1996

Verksamhetsområden

Arbetsrätt, ekonomisk familjerätt, plan- och bygglagen, bostadsrättsjuridik, skadestånds- och försäkringsfrågor samt offentliga förordnanden

E-post

rossing@swedbergs.se

Direktnummer

031-17 62 83

Mobil

0708-684628