Välkommen till Swedbergs Advokatbyrå

Swedbergs Advokatbyrå grundades år 1929 och är idag en av Sveriges äldsta advokatbyråer.

Advokatbyrån biträder både företag och privatpersoner.

Vår specialitet är:
Affärsjuridik
Brottmål
Familjerätt

Swedbergs Advokatbyrå har sex verksamma advokater. Respektive advokats huvudsakliga arbetsområde återfinns under rubriken "Medarbetare".

Rättshjälp och rättsskydd förmedlas.