Covid - 19

Swedbergs Advokatbyrå anpassar sin verksamhet till Folkhälsomyndighetens rekommendatationer och anvisningar. Detta innebär att vi begränsar antalet anställda i advokatbyråns lokaler. Vidare undviker vi i möjligaste mån personliga besök på advokatbyrån och genomför med fördel sammanträden via telefon, Zoom eller Teams.