Om oss

Swedbergs Advokatbyrå biträder både företag och privatpersoner. Den erfarenhet som byggts upp under advokatbyråns långa verksamhetstid ger oss en stadig grund att utgå ifrån.

Swedbergs Advokatbyrå har sedan starten inriktat sig på att biträda små och medelstora ägarledda företag och privatpersonerna bakom dessa.

Swedbergs Advokatbyrå biträder även privatpersoner och flera av byråns advokater åtar sig offentliga uppdrag som försvarare, offentligt biträde, boutredningsman m.m.