Swedbergs Advokatbyrå - Din privata rådgivare

Swedbergs Advokatbyrå har alltid varit verksam inom civilrättens område och biträtt i juridiska frågor i olika privata sammanhang.

Under årens lopp har kompetensen breddats på advokatbyrån och idag arbetar vi även inom humanjuridikens område med frågor som vårdnad och umgänge.

Flera av advokatbyråns advokater arbetar med brottmål och åtar sig offentliga försvararuppdrag.

Vi är också ofta förordnade som boutrednings- och skiftesman m.m.