Advokat Leena Hakala


Utbildning

Jur.kand. Stockholms Universitet 1984

Arbetslivserfarenhet

Stockholms Universitet, Tingstjänstgöring Stockholms tingsrätt, Förbundsjurist, Förbundsjurist Förbundet för Sveriges Handelsrepresentanter, Förbundsjurist HTF,
Biträdande jurist Swedbergs Advokatbyrå, Ledamot av advokatsamfundet sedan 2003

Verksamhetsområden

Affärsjuridik, boutredningar, arbetsrätt, fastighetsrätt, ersättningsrätt samt brottmål

E-post

hakala@swedbergs.se

Direktnummer

031-17 62 84

Mobil

0739-45 02 20