Advokat Hans Dahlström


Utbildning

Jur.kand. Göteborgs Universitet och fil.mag. företagsekonomi Göteborgs Universitet

Arbetslivserfarenhet

Notarie och Kammarrättsfiskal vid Kammarrätten i Jönköping, Biträdande jurist och Advokat på advokatbyråer, Ledamot vid Hovrätten för Västra Sverige, Ledamot av advokatsamfundet sedan 2009

Verksamhetsområden

Affärsjuridik, brottmål, familjerätt och migrationsrätt

E-post

dahlstrom@swedbergs.se

Direktnummer

031-17 62 86

Mobil

0705-27 77 76