Rättsområden

Köprätt

När så kallad lös egendom byter ägare aktualiseras frågor hänförliga till köprätt. Det kan gälla överlåtelse av maskiner, bilar, båtar, inventarier och mindre lösa saker såsom konstföremål m.m. Köprätten aktualiseras ofta i affärsrättsliga sammanhang inom vilket område Swedbergs Advokatbyrå alltid varit en naturlig samarbetspartner. Vår har härigenom en lång erfarenhet av köprättsliga frågor.