Rättsområden

Affärsjuridik

Swedbergs Advokatbyrå har från och med advokatbyråns grundande varit företagare behjälpliga med juridiska råd. Vår huvudsakliga inrikting är att biträda små och medelstora ägarledda företag. Bland våra klienter återfinns även större företag med en utbredd ägarkrets. Vi arbetar efter att vara företagets naturliga samtalspartner i samtliga affärsrättsliga sammanhang.

Vi sätter alltid företaget och dess ägare i centrum och arbetar för effektiva lösningar.

Avtalsskrivning och tvistlösning är de vanligast förekommande uppdragen inom detta rättsområde och vi biträder bl.a. med:

Aktieägaravtal
Aktieöverlåtelseavtal
Anställningsavtal
Hyresavtal
Inkråmsöverlåtelseavtal
Kompanjonsavtal
Köpeavtal
Samarbetsavtal i olika former