Advokat Rickard Axelsson


Utbildning

Jur.kand. Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet

Biträdande jurist och Advokat på advokatbyråer, Ledamot av advokatsamfundet sedan 2003

Verksamhetsområden

Affärsjuridik, avtalsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, konsulträtt, uppdragsavtal, försäkringsrätt, hyresrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, arvsrätt, brottmål och målsägandebiträde

E-post

axelsson@swedbergs.se

Direktnummer

031-17 62 88

Mobil

0707-34 15 62