Biträdande Jurist Caroline Bornius


Utbildning

Juristexamen Göteborgs Universitet

Arbetslivserfarenhet

Notarie Halmstads tingsrätt och biträdande jurist på advokatbyrå

Verksamhetsområden

Biträder advokaterna inom deras respektive rättsområden

E-post

bornius@swedbergs.se

Direktnummer

031-17 62 89

Mobil

0731-410864